Aposto!

Yayın Politikası

Aposto! kendisini nasıl tanımlar?

Aposto! piyasalar, ekonomi, iş dünyası, politika, teknoloji, şehir, kültür, spor gibi başlıklarda çok sayıda farklı kaynaktan haber derleyen ve bunu e-bülten gibi yayın unsurlarıyla okurlarına ulaştıran, teknolojiyi iş akışlarının parçası hâline getiren bir yeni medya girişimidir.

Aposto! haberleri neye göre derler? Haber seçerken neleri gözetir?

 • Aposto!’nun temel mottolarından biri “Gürültüden uzaklaş”tır. Bu mottoya bağlı olarak okuyucularına az, öz, odaklı haberleri en anlaşılabilir biçimde derleyip sunmaya çalışır.
 • Aposto! bir haber kaynağı değil, bir haber derleyicisi ve bir medya platformudur.
 • Aposto! yayın ve etik ilkelerine uyan ulusal ve uluslararası kaynaklardan haber derler. Çok boyutlu, toplumsal etkisi yüksek ve doğrulanmış haberleri derli toplu bir biçimde bir araya getirir.
 • Aposto! haberciliği bir servis, medyayı bir iş alanı olarak görür. Bu nedenle hiçbir siyasi parti, kişi, organizasyona bağlı herhangi bir ideolojik yaklaşımı savunmaz. Siyasi motivasyon taşıyan kişi ve kurumlarla maddi, manevi, hukuki bir ilişki kurmaktan kaçınır.
 • Aposto!’da söylentilere ve iddialara, söylenti ya da iddia olduğu belirtilmeden yer verilmez.
 • Haberleri en önce veren kuruluş olmak, Aposto!’nun “öncelikli” gayesi değildir.
 • Aposto!; kamu kurumu, şirket, örgüt, organizasyon, kişi odaklı haberlerde habere erişim sağlanan kaynak ne olursa olsun, resmî ve birinci elden yapılan açıklamaları dikkate alma gayretindedir.
 • Aposto! olaylara küresel bir kavrayışla yaklaşma gayesindedir. Küresel sonuçları düşünür; ulusal çaptaki olayları da ilgili disiplinin/kanalın kavramsal boyutlarıyla ele alır.
 • Aposto! polemikten, tık tuzağı amaçlı haberlerden, büyük iddialardan, ithamlardan uzak durur. Bu haberleri editoryal süzgeçten geçirir ve olayların aslını aktarmaya çabalar. Bu sebeple çok sayıda kaynaktan faydalanır.
 • Aposto!, farklı ideolojilerin, farklı tarafların farklı yaklaşımlarını bir arada sunmaya gayret eder. Okura bütünlüklü bir perspektif sunmak Aposto!’nun hedeflerinden biridir. Bir konudaki tüm perspektifleri bir arada sunmak, Aposto!’nun merkezindeki yaklaşımlardan biridir.
 • Aposto!’da fiziksel ve duygusal şiddeti ve intiharı normalleştirecek, meşrulaştırılacak içeriklere yer verilmez.
 • Aposto!, tüm etnik veya ulusal kimliklere, inançlara, siyasi görüşlere, fiziksel ve biyolojik özelliklere, cinsel yönelimlere eşit mesafede konumlanma gayretindedir. Yine de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde belirlenmiş temel insan haklarını ihlal eden hiçbir radikal görüş Aposto! tarafından kabul edilemez.Aposto!’da herhangi bir etnik veya ulusal kimliğe, inanca, siyasi görüşe, fiziksel ve biyolojik özelliğe, cinsel yönelime yönelik ayrımcılık yapan içerikler yayın ve etik politikaları gereği yer almaz. Aposto!, bu içerikleri yayımlayan kaynaklardan haber derlemez.
 • Aposto!'da derlenen haberler, küresel ya da bölgesel boyutta kitlesel etkileri olan hareketlerdir. Aposto!, daha çok canlıyı etkileyen ve dünyanın geleceğine dair yansımaları olan haberler derler. Bu sebeple, örneğin, İstanbul'da yaşanan bir trafik kazası Aposto! için haber değeri taşımaz.
 • Aposto!, ideoloji fark etmeksizin çoğunlukla İngilizce ve Türkçe dilde yayın yapan;
  • uluslararası haber ajanslarını,
  • uluslararası yayıncıları,
  • ulusal haber ajanslarını,
  • ulusal yayıncıları,
  • sektörel yayınları,
  • uluslararası organizasyonları,
  • kamu kurumlarını,
  • sivil toplum örgütlerini
  • araştırma şirketlerini,
  • küresel ve ulusal raporları takip eder.

Aposto!’nun editoryal politikasına ilişkin görüş ve önerilerinizi [email protected] üzerinden iletebilirsiniz.