Aposto!

Kullanıcı Aydınlatma Metni

Aposto Teknoloji ve Medya Anonim Şirketi (“Aposto!”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini önemsiyoruz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Aposto! tarafından aşağıda belirtilen kapsamda işlenebilecektir. İşbu Kullanıcı Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile www.apostonews.com, read.apos.to, apos.to internet siteleri ve Aposto! mobil uygulamasına (“Aposto Uygulaması”) kayıt olurken ve sunduğumuz hizmetleri kullanırken bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi esaslarına ilişkin detaylı bilgiye apostonews.com/privacy/ linkinde yer alan Gizlilik Politikamızı ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler
Kişisel verileriniz Kanun madde 5/2 çerçevesinde aramızdaki kullanıcı üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası ve veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz gereği Aposto Uygulaması, Aposto hizmetlerinin ücretli versiyonunu kullanmanız halinde ödeme hizmet sağlayıcısının kullandığı ara yüz, Üyelik Sözleşmesi ve aramızdaki elektronik yazışmalar aracılığıyla otomatik yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.

Ayrıca, açık rıza gerektiren durumlarda kişisel verileriniz Kanun madde 5/1 çerçevesinde tarafınızdan temin edilen açık rızaya istinaden işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun madde 5/1 ve 5/2 uyarınca kullanıcı üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası ve veri sorumlusu olarak meşru menfaatimize istinaden; (i) Aposto! kullanıcı üyeliğinizin oluşturulması, (ii) Aposto! kullanıcı üyeliğinizi en verimli şekilde kullanabilmeniz, (iii) kullanıcı deneyiminizin geliştirilmesi için gerekli güncellemelerin yapılması ve buna ilişkin süreçlerin organize edilmesi, (iv) takip ettiğiniz bültenlerin size gönderilmesi, (v) takip etmediğiniz bültenlere erişim sağlayabilmeniz, (vi) tarafımıza ilettiğiniz talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve size dönüş sağlanması ve (vii) Aposto!’nun Aposto çalışanlarının veya üçüncü kişilerin hakları ile operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarımı
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç veya amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen aktarım şartları çerçevesinde; (i) elektronik posta hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcılara, (ii) bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi kapsamında barındırma (hosting), depolama, arşivleme, sunucu (server) gibi alanlarda destek aldığımız hizmet sağlayıcılara, ve (iii) faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla hukuki ve benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarına ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerinize Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklara yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak ıslak imzalı bir dilekçe veya apostonews.com/kvkkbasvuru adresinde yer alan formu doldurarak [email protected] adresine iletebilirsiniz.